Materská škola Sobotište

 

 

Adresa:

 

 

   Materská škola

   č. 10

   906 05  Sobotište

 

 

 

Riaditeľka:

 

 

   Jana Londáková

   č.t. 034/628 2109

   e-mail: ms.sobotiste@gmail.com

   www.ms-sobotiste.webnode.cz  

 

 

Hľadanie