ERB obce Sobotište

Erb obce Sobotište

 

ŠTANDARDA starostu obce Sobotište        KORUHVA obce Sobotište            

Štandarda starostu obce Sobotište                                             Koruhva obce Sobotište     

 

VLAJKA obce Sobotište                                 Zástava obce Sobotište

   Vlajka_obce Sobotište                                             Zástava obce Sobotište                            

Hľadanie