DSCF1874  Knihu si môžete kúpiť v Obecnej knižnici Sobotište (prízemie kaštieľa na námestí), cena 15,00 €. Kontakt: Drahoslava Mrázková, 034/6282102
Požadovaný termín vykonania prác do 30.11.2017
Informácia o legislatívnej zmene - novele trestného zákona

MVO Sobotište (1)  Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

21. 01. 2016
1

Hľadanie