Výstava ovocia a zeleniny   v dňoch 21.10 a 22.10.2017  
scan0077   Vrbovce, 14.10.2017

JARMOK - 11.11.2017  Srdečne Vás pozývame

Zber sa uskutoční v dňoch 24. - 25.10.2017
Informácie, zoznam zaregistrovaných kandidátov
Požadovaný termín vykonania prác do 30.11.2017
Informácia o legislatívnej zmene - novele trestného zákona

MVO Sobotište (1)  Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

21. 01. 2016
1

Hľadanie