Základná škola Sobotište

 

 

 

Adresa:

 

 

   Základná škola

   č. 317

   906 05  Sobotište

 

 

 

Riaditeľ:

 

 

   Mgr. Alojz Jašurek

   č.t. 034/628 2108

   e-mail: sobotiste@post.sk

   www.sobotiste.edupage.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hľadanie